CÔ GIÁO BẢN VÙN CAO DÌU DẮT HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG (COURTYARD HIGH SCHOOL LEADERSHIP TO STUDENTS)

HOAN NGHUYỄN VĂN

0 0

The picture shows a teacher in the HUE district who volunteered to teach children in the upland mountainous ethnic group HUE - VIETNAM. In mountainous conditions and remote villages, there are difficult roads and streams. There is a lot of fire between the house and the school. To ensure the safety of her students, the teacher HOAI MOM carefully cares and carries children through rivers and streams to her safe classroom daily.

Hình ảnh ghi một cô giáo vùng huyện thị HUẾ tình nguyện giảng dạy con chứ vùng cao dân tộc miền núi Alưới HUẾ-VIỆT NAM.Ở những điều kiện vùng núi ,bản làng hẻo lánh,đường đi lại khó khăn hiểm trở và khe suối nước cháy mạnh nhiều điểm từ nhà đến trường-Để đảm bảo an toàn cho học sinh :cô giáo HOÀI MƠ Luôn quan tâm chu đáo dìu dắt và cõng các em nhỏ qua sông suối đến lớp học an toàn hằng ngày.


To leave a comment, please Log In or Sign Up

Comments

No comments have been posted